Taito Teatro 37

From Arcade Otaku Wiki
Jump to: navigation, search
Taito Teatro 37
AKA Teatro37, Theatro 37
Type Sitdown
Wiring JAMMA
Monitor 37 in